تبلیغات
سلام انگلیسی Hello English تدریس خصوصی انگلیسی در اصفهان کرج و تهران

.


فوق لیسانس زبانشناسی و ساکن اصفهان هستم و از سال 83 به آموزش زبان انگلیسی موسسات مختلف زبانهای خارجی تهران و کرج از جمله کانون زبان ایران اشتغال داشته ام.

 این تارنما را به منظورمعرفی خدمات آموزش انگلیسی خود ایجاد کرده‌ام.

برای اطلاع از هزینه ها و  مشاوره رایگان  تماس بگیرید

شماره تماس مستقیم اصفهان : کریمی 19 70 930  0910

شماره تماس مستقیم  کرج : کاظمی 61 44 209 0937