تبلیغات
سلام انگلیسی Hello English تدریس خصوصی زبان در کرج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


وهاب کریمی، فوق لیسانس زبانشناسی، ساکن کرج هستم . از سال 83 به آموزش زبان انگلیسی در موسسات مختلف زبانهای خارجی تهران و کرج اشتغال داشته ام.

این تارنما را به منظور معرفی خدمات آموزش انگلیسی خود ایجاد کرده‌ام.

برای اطلاع از هزینه ها و  مشاوره  تماس بگیرید

 شماره تماس   : کریمی  19 70 930 0910